Verš dne: 16.03.2019

 Skutky 26:17-18 posílám tě, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.´

Kurzy Alfa

Co je to ALFA? Alfu tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se společně spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuze. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je pohodová a zábavná.

Vzhledem k tomu, že každé setkání začínáme společnou večeří, je nutné být předem přihlášen. Přihlásit se můžete telefonicky – Lukáčová Jiřina 773 663 995.

Každou středu od 20. 2. – 8. 5. 2019 v 18 hodin. 

V prostorách sborové budovy Apoštolské církve Havířov

PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA

Nedělní kázání z 10.03.2019

 10.03.2019 Petr Špok - Modlitba za průlomy. AUDIO


EZDRÁŠ a Limity v dubnu

 Biblická soutěž Ezdráš
V neděli 7. 4. v 15:00 hod. 
V modlitebně AC Havířov
 Limity 2019


V sobotu 13. 4. od 10 - 18 hod.
V Brně - Semillaso. Registrace ZDE

Pravidelné akce

Nedělní bohoslužba v 9:30 hod., v modlitebně AC, ul. Selská 29, Havířov

Sunday´s services: Our Sunday´s services are translated into English language. Foreigners are warmly welcomed in our congregations.

Royal Rangerskaždé pondělí od 16:15 hod.

Kavárna TC: každé pondělí v 18:00 hod. v Klubu 3NYTY

Modlitby sboru: v pondělí 18. 03. v 18:00 hod.

Mládež: každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hod.,          v ostatní pátky je mládež od 17:30 hod. v Klubu 3NYTY

Modlitby sester: v pátek 15. 03. v 18:00 hod.

Očekávání před Boží tváří: v pátek 29. 03. v 18:00 hod.

Alfa kurzy: od 20. února každou středu v 18:00 hod.

GDPR - informace o zpracování osobních údajůVytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .