Verš dne: 21.07.2018

 Jakubův 1:5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Kurz Kairos

        Kurz Kairos je interaktivní kurz o světové křesťanské misii, jehož cílem je vzdělávat, inspirovat a vyzvat křesťany, aby se do misie aktivně zapojili a stali se její součástí. Pomáhá směrovat církev i misijní organizace.

10. – 14. 9. 2018 - kurz Kairos v Pelhřimově

15. – 17. 11. a 22. – 24. 11. 2018 – kurz Kairos předně pro AC Havířov

Více o kurzu Kairos a registrace ZDE

Novinky

 15.07.2018 Michal Hřebíček - Rozhovor s Martou AUDIO
  NOVINKY:  
 21.07.2018 Záznam z Duchovního soustředění ZDE
 19.07.2018 Martin Moldan: Lvi na cestách ZDE
 19.07.2018 spkd.cz: Neobviňuj druhé a přijmi zodpovědnost ZDE
 19.07.2018 spkd.cz: Uvítej zkoušku ZDE
 19.07.2018 spkd.cz: Co ti Bůh říká nebo ukazuje? ZDE
 12.07.2018 spkd.cz: Důvěřuj svému obhájci, nikoli žalobci ZDE
 12.07.2018 spkd.cz: Buď opatrný na to, co říkáš ZDE
 22.06.2018 spkd.cz: Buď vděčný za Boží milost ZDE
 19.06.2018 spkd.cz: Zkušenost strachu a víry ZDE
 06.06.2018 M. Moldan: Křesťan a sport ZDE

Pravidelné akce

Nedělní bohoslužba v 9:30 hod., v modlitebně AC, ul. Selská 29, Havířov

Sunday´s services: Our Sunday´s services are translated into English language. Foreigners are warmly welcomed in our congregations.

Royal Rangerskaždé pondělí od 16:15 hod.

Kavárna TC: každé pondělí v 18:00 hod. v Klubu 3NYTY

Modlitby sboru: každé pondělí od 18:15 hod.

Mezidenominační modlitby: v pondělí 09. 07. v 18:15 hod.

Mládež: každý 1. pátek v měsíci je mládež v KC Český Těšín od 18 hod.,          v ostatní pátky je mládež od 17:30 hod. v Klubu 3NYTY

Modlitby sester: v pátek 08. 06. v 18:00 hod.

Očekávání před Boží tváří: v pátek 27. 07. v 18:00 hod.

 21. - 25. 07. 2018 Kristfest
 25. - 29. 07. 2018 Kristfest young
 04. - 11. 08. 2018 Tábor Veselých rukavic
 18. - 25. 08. 2018 Tábor Royal Rangers
 02. - 03. 11. 2018 Konference pro ženy: Krásná více ZDE

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Nedělní kázání z 15. 07. 2018


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .