Domácí skupinky

 Cílem domácích skupinek je zapojení co největšího počtu lidí do skupinek a tím i do života sboru, pastorační péče o tyto lidi a naplňování jejich potřeb. Pomáháme lidem odkrýt jejich dary, podporujeme další duchovní růst a následné zapojení do služby Bohu. Chceme též vzbuzovat v lidech evangelizační myšlení a starost jeden o druhého, vzájemnou podporu a povzbuzování. Skupinky nejsou uzavřené, počet osob není rozhodující,  při větším počtu stálých členů se skupinka rozdělí. A vznik nové skupinky je jedním z našich cílů.

Kde se scházíme:

u Novotných – každé sudé úterý v 18:30h (vede Vašek Bednář)

u Kudělkových – každé liché úterý v 17:00h (vede Vašek Bednář)

u Vránových – každá sudá středa v 17:00h (vede Vašek Bednář)

na Šumbarku – středa v 16:00h (vede Jindřiška Římanová)

u Maňky Bubikové – středa v 18:00h (vede Maňka Bubiková)

u Mikšánkových – 1. a 3. středa v měsíci v 18:00h (vede Miluška Mikšánková)

u Povolných – středa v 18:30h (vede Luděk Povolný)

modlitební skupinka u Bubíků – neděle 18:00h (vede Pavel Bubík) 


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .