Misionář sboru: Václav Bednář

Již od svého obrácení v roce 1991 vnímá silné Boží povolání do zemí bývalého Sovětského svazu. Od roku 1996 do roku 2001 byl vedoucím Nadačního fondu Nehemia. V současné době je misionářem sboru Apoštolské církve v Havířově a do konce roku 2015 byl zapojen do projektu „Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi na Ukrajině“, který spravuje N.f. Nehemia.

Od roku 2016 je úzce svázán s letničním sborem v chorvatském Daruvaru, kde pomáhá v budování místního sboru.

Od roku 1997 pravidelně pořádá letní misijní výjezdy do dětských domovů na Ukrajině a v Bosně.

Zároveň s manželkou Dankou slouží v církvích v Česku, kde motivujeme věřící ke službě a k misii. Jejich touhou je představit misijní pole našim sborům a pomoci jim více se zapojit do zahraniční misie.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .