Služba v nemocnici

nemocnice

Náš tým se skládá z pěti sester a jednoho bratra, a chodíme do nemocnice pravidelně co 7 týdnů vždy ve čtvrtek a v sobotu. Většinou navštěvujeme oddělení geriatrie a LDN. Hodně nemocných je nechodících, a tak sloužíme slovem, modlitbou, písněmi a předáváním letáčků.

Kristina Farniková

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .